Jeśli byłeś uczestnikiem warsztatów imagine lub naszych krótkich, 90 minutowych zajęć Znajdź pomysł na siebie – tutaj możesz zostawić nam Twoją opinię o tym  co robimy.