Zapraszamy do współpracy przy organizacji zajęć i warsztatów imagine.

Organizatorami zajęć są uczelnie, szkoły oraz inne instytucje/organizacje pracujące  z młodzieżą lub zrzeszające młodych ludzi.

Po stronie organizatora leży:

  • zapewnienie sali warsztatowej na przeprowadzenie zajęć
  • zapewnienie kateringu – napoje oraz obiad dla uczestników (nie dotyczy zajęć 90 min)
  • przeprowadzenie akcji informacyjnej i rekrutacji uczestników w swoim lokalnym środowisku
  • pozyskanie finansowania – ze środków własnych, z instytucji dysponujących budżetem na tego typu projekty lub ze sprzedaży biletów uczestnikom

W celu omówienia szczegółów związanych z nawiązaniem współpracy i  przeprowadzeniem zajęć prosimy o kontakt:

Zajęcia 90 minutowe (dla młodzieży lub rady pedagogicznej):

Arkadiusz Nepelski
tel. 531 278 141
szkolenia@explores.pl

Warsztaty imagine (8 godzinne lub wyjazdowe na 2-3 dni):

Andrzej Lesiak
tel. 601 98 22 42
andrzej.lesiak@digit-al.pl