imagine to nowatorski projekt edukacyjno-rozwojowy stworzony przez Andrzeja Lesiaka i Arkadiusza Nepelskiego w ramach działalności Stowarzyszenia ExploRes. Inspirowany jest wieloletnią współpracą autorów z Davidem Neenanem – amerykańskim przedsiębiorcą i trenerem, prowadzącym 3-dniowy, legendarny kurs biznesowy o nazwie Business&You… 

Logo_2 explores

Celem warsztatów jest zainspirowanie młodych ludzi oraz wzbudzenie w nich szczerego zapału do odszukania i odważnego ruszenia swoją własną, niepowtarzalną ścieżką życia zawodowego. Odkrycia, lub ponownego uświadomienia sobie tych obszarów, do których mają  szczególne predyspozycje i zdolności a jednocześnie robienie czego sprawia im przyjemność, daje satysfakcję i poczucie spełnienia.

Warsztaty mają atrakcyjną formę ponieważ realizowane są poprzez gry, zadania zespołowe oraz improwizowaną twórczość własną uczestników. Jest dużo dobrej zabawy, jednak każde ćwiczenie, każdy proces ma tutaj swoją rolę do spełnienia oraz swoje „drugie dno” – głębszy przekaz docierający skuteczniej niż słowa i pozostający na dłużej. Dlatego udział w warsztatach wymaga pełnego zaangażowania  oraz otwartości i szczerości wobec siebie i innych uczestników.

Warsztaty mogą być zrealizowane w pełnej, 3 dniowej formule wyjazdowej lub też mogą zostać poprzedzone cyklem 90 minutowych zajęć wprowadzających realizowanych na miejscu (szkoła/uczelnia/placówka), po których następują warsztaty w formule 2 dniowej lub 1 dniowej. Istnieje duża elastyczność w dostosowaniu formy zajęć do możliwości czasowych i finansowych danej grupy, w tym również możliwość rezygnacji z formuły wyjazdowej.

Opis poszczególnych bloków zajęć dla młodzieży znajduje się tutaj.

Poza bezpośrednią pracą z młodzieżą chętnie dzielimy się również naszym doświadczeniem i metodami pracy z nauczycielami i wychowawcami.
Opis poszczególnych bloków zajęć dla rad pedagogicznych znajduje się tutaj.