Jeśli byłeś uczestnikiem warsztatów imagine lub naszych krótkich, 90 minutowych zajęć Znajdź pomysł na siebie – tutaj możesz zostawić nam Twoją opinię o tym  co robimy.

[googleapps domain=”docs” dir=”forms/d/1Pfic9O9A4bewg3ksDtYyPnvXv1VQBsr6BzSxLefSyXA/viewform” query=”embedded=true” width=”760″ height=”700″ /]