Pracujemy zarówno z młodzieżą jak też z nauczycielami. Scenariusze działań dopasowujemy do potrzeb i możliwości szkoły/instytucji. Pełna oferta warsztatów dostępna tutaj.

Standardowa ścieżka warsztatowa wygląda następująco:

90 minutowe zajęcia „Znajdź pomysł na siebie”

 • podstawowy moduł wprowadzający w temat
 • możliwy do zrealizowania w warunkach szkolnych/uczelnianych z jedną klasą lub grupą wykładową
 • inspiruje uczestników do zadania sobie kilku ważnych pytań …i poszukania na nie własnych, indywidualnych odpowiedzi

Warsztaty 1 dniowe 

 • rozpoznanie i odkrywanie swoich zainteresowań i predyspozycji (kontynuacja procesu zainicjowanego w pierwszym module)
 • poczucie własnej wartości
 • motywacja
 • odwaga (do podjęcia decyzji i działania)
 • odpowiedzialność (za własne decyzje i wybory)

Warsztaty 2-3 dniowe (wyjazdowe)

 • skuteczność osobista i wytrwałość
 • budowanie zdrowych, wspierających  nawyków i postaw
 • praca zespołowa: zdrowe relacje a skuteczność zespołowa
 • kreatywność
 • wnoszenie swojego unikalnego wkładu do zespołu poprzez wykorzystanie swoich predyspozycji i zainteresowań!
 • wiara w siebie,  zaufanie do innych, radość współdziałania
 • bonus: pozytywne emocje, dobre relacje, integracja grupy